No Image

የጋራ መኖሪያ ቤቶች ምዝገባ ሊከለስ ነው

September 3, 2015 admin 1

አዲስ አበባ፣ ነሃሴ 27፣ 2007 – በ2005 ዓ.ም በተለያዩ የቤት መርሀ ግብሮች በአዲስ አበባ የተካሄደው የቤቶች ምዝገባ ሊከለስ መሆኑን የከተማ ልማት፣ ቤቶችና ኮንስትራክሽን ሚኒስትር አስታወቁ። […]